Anılarım by Çerkes Ethem PDF

By Çerkes Ethem

Show description

Read Online or Download Anılarım PDF

Similar nonfiction_3 books

Get Sodium Channels and Neuronal Hyperexcitability PDF

Contemporary growth has resulted in a greater knowing of the molecular constitution of sodium channels, how they paintings and the mechanisms that limit their expression to specific mobilephone varieties. This publication explains how those channels are modulated in a number of pathological states to permit the advance of healing techniques according to sodium channel recovery.

Download e-book for kindle: The Adult Dyslexic: Interventions and Outcomes by Prof David McLoughlin, Dr Carol Leather, Patricia Stringer

On the way to develop into profitable, adults with dyslexia have to be in a position to take keep an eye on in their lives. This ebook goals to advertise larger realizing of the character of dyslexia because it is manifested within the grownup years and to explain the talents pros desire in the event that they are to empower dyslexic humans throughout the means of evaluate, counselling, educating and coaching.

Extra info for Anılarım

Example text

Hamdolsun, iç durumumuzla beraber dış politikamız da memnuniyet verici bir safha gösteriyor, ezcümle Fransızlar ilk defa olarak milli hükümetimizle ateşkes yapmayı ve tutsak değişimini istiyorlar. İşgalleri altında bulundurdukları Adana ve civarını boşaltmak istiyorlar. Anlaşılan şu ki, yabancıları her şeyden çok ümide düşüren iç uygunsuzluklarımız, karşı ihtilallermiş. Gerçekten ben de diyorum ki, Yozgat ve civarındaki isyan 39 sorunu diğer bastırmayı başardığımız malum isyan mıntıkasına göre halen dediğiniz gibi, önemsiz olabilirse de, son vaatlerde daha çok genişleme istidadını gösterdiği son gelen telgraf haberlerinden anlaşılmaktadır.

Tetkikat devam etti. Bu geçen uzun saatler zarfında Mustafa Kemal Paşa bir şey söylemiyor, sadece dinliyordu. Ve nihayet şöyle dedi: "Yozgat yöresindeki isyanın mahiyeti ve önemi ne olursa olsun, himmetinize çok ihtiyacı var demektir. Bu zahmeti de kabul buyurduğunuza göre, daha önce olduğu gibi beş on gün zarfında bastıracağınıza eminim. Bu tip hareketinizin devamı süresince İzmir milli cephemizin nezaret ve teftişi görevini Fevzi Paşa hazretlerinin sorumluluğuna vermemiz ve lütfen bunu üzerine almaları pek uygun olur kanaatındayım.

56 Evet, hep biz bunları hoşgörüyle geçiştirmiştik. Fakat bunlar vicdanımızda bir ukde, bir güvensizlik halinde kalabilirdi. Kuva-yı Tedibiye Divan-ı Harbi hem geniş yetkiler taşıyor, hem de kararını uygulamaya kudretli, zamanın en mühim ve imtiyazlı bir icra kuvvetine ve vasıtasına dayanıyordu. Bu günlerde İzmir cephesinde başlayan Yunan genel taarruzu ve milli cephemizin hezimeti olayı adli de olsa bize bu gibi sorunların ihmaline başlıca neden teşkil edecektir. Cephelerde Durum: Yunan taarruzundan bahseden gizli ve acil şifreli telgraflar birbirini takip ediyordu.

Download PDF sample

Anılarım by Çerkes Ethem


by David
4.0

Rated 4.26 of 5 – based on 27 votes